Wie we zijn

Tools2use wordt gevormd door een netwerk van mensen die zich met professionaliteit inzetten voor mensen met een chronische aandoening of beperking. Zij hebben passie voor het werk en oog voor het belang van goede implementatie van succesvolle oplossingen. Dit gebeurt nooit vrijblijvend, maar met een gevoel van verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Tools2use beschikt over een groot netwerk van relaties met kennis, betrokkenheid en ervaring in directe belangenbehartiging, niet alleen in Nederland, maar ook binnen Europa.

Het bestuur

null

Maarten de Wit

bestuurslid

Maarten de Wit is een van de oprichters van Stichting Tools. Hij heeft zich de afgelopen 15 jaar op diverse terreinen verdienstelijk gemaakt als belangenbehartiger van mensen met een reumatische aandoening. Zowel op lokaal, landelijk als internationaal niveau heeft hij een uitgebreid netwerk opgebouwd binnen de reumapatiëntenbeweging en het reuma-onderzoek. In 2005 ontving hij de Nederlandse Reumatologiepenning uit handen van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. In 2014 verdedigde hij zijn proefschrift “Patiëntenparticipatie in reumaonderzoek” aan de VU Universiteit te Amsterdam. Maarten heeft sinds zijn 15e artritis psoriatica. Het gebruik van ‘biologicals’ stelt hem in staat om zich voor Stichting Tools in te zetten.

null

Marieke Voshaar

bestuurslid

Marieke Voshaar (op 19-jarige leeftijd gediagnosticeerd met RA) maakt deel uit van het Omeract Patient Leadership en nam voor het eerst deel aan OMERACT  (Outcome Measurement in Rheumatoid Arthritis Clinical Trials) in 2004. Ze is mede-oprichter van Tools2use. Ze was voorzitter van het “Reuma Magazine”, een tijdschrift in Nederland voor reumapatiënten en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad (WAR) van het Reumafonds. Ze is lid geweest van het Bone and Joint Decade Board in Nederland. Sinds 2016 maakt ze deel uit van een consortium bij het opzetten van een pragmatisch klinisch onderzoek (GLORIA, het Glucocorticoid lage dosis resultaat bij reumatoïde artritis). Marieke heeft Bedrijfscommunicatie en Nieuwe Media (VU, Amsterdam) gestudeerd en is begonnen met een promotieonderzoek in de reumatologie; om therapietrouw te onderzoeken met betrekking tot het gebruik van DMARD’s door IA (inflammatory artritis) patiënten, om barrières en facilitators van (niet) therapietrouw te identificeren. Haar belangrijkste expertise is om bruggen te slaan tussen op bewijs gebaseerde kennis en op ervaring gebaseerde kennis om de kwaliteit van leven voor de patiënt te verbeteren.

null

Nele Caeyers

bestuurslid

Nele is van bij het begin betrokken bij Tools2use. Sinds haar diagnose van SLE (lupus) en APS in 1997 zet ze zich in om andere patiënten te helpen. Het verwerken van haar diagnose deed ze door te schrijven. In 2003 werd haar boek ‘Huilende Wolven’ gepubliceerd. Nele is al veel jaren actief, zowel op nationaal als internationaal vlak, om het leven van mensen met reumatische aandoeningen te verbeteren. Vandaag is ze woordvoerster van ReumaNet, het Vlaams platform voor reumapatiëntenorganisaties in België. Daarnaast is ze sinds juni 2016 chair-elect van PARE, People with Arthritis/Rheumatism in Europe.