Tools voor Onderzoekers

Ook onderzoekers zijn gebaat bij de samenwerking met  patiëntenvertegenwoordigers. En niet alleen omdat daardoor de kans op financiering groter  wordt. De betrokkenheid van patiënten maakt ook het draagvlak voor toekomstige  implementatie groter.

Stichting Tools stimuleert het werken met onderzoekpartners binnen wetenschappelijk onderzoek. Daartoe coördineert zij  een netwerk van patiënten die als onderzoekspartners zijn opgeleid. Om ook onderzoekers te ondersteunen bij het vormgeven van participatief onderzoek, biedt Stichting Tools trainingen, workshops en masterclasses voor onderzoekers.

Masterclass voor onderzoekers:

“Do’s and don’ts van patiëntenparticipatie”

In deze praktijkgerichte en interactieve masterclass wordt stil gestaan bij de zaken die komen kijken bij participatief onderzoek. Het gaat dan over de vraag “hoe pak ik het aan, waar begin ik en voor welke vorm van participatie kies ik in mijn project”?

In de masterclass komen onder andere de volgende thema’s aan bod: werving en selectie van patiënten, wanneer en hoeveel onderzoekspartners betrek je, hoe communiceer je met hen en hoe draag je zorg voor representativiteit van het patiëntenperspectief? Daarnaast gaan we in op vragen en knelpunten van de deelnemers.

De Masterclass wordt verzorgd door Dr. Maarten de Wit, gepromoveerd op het thema “Patient participation in rheumatology research. A four level responsive evaluation” (Amsterdam, 2014).

De masterclass duurt ca. 3,5 uur en wordt zowel op basis van open inschrijving als op basis van maatwerk  binnen uw instellingen verzorgd. Voor meer informatie over deze masterclass of als u interesse heeft in een training of workshop op maat kunt u contact opnemen met Maarten de Wit.