Onderzoek naar artritis psoriatica

In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft Tools2use onderzoek gedaan naar de impact van Artritis Psoriatica op het dagelijks leven.

Artritis Psoriatica (AP) is een chronische auto-immuunziekte die gepaard gaat met blijvende gewrichtsschade bij ongeveer de helft van de mensen met deze ziekte. Daarnaast krijgen zij te maken rode, schilferige plekken op de huid die psoriasis wordt genoemd. Die plekken zijn niet besmettelijk, maar veroorzaken wel vaak afwijzende reacties van mensen uit de omgeving. Ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking heeft AP en daarvan krijgt ongeveer 30% te maken met psoriasis. Ziekteverschijnselen kunnen ook optreden in de ruggenwervel, nagels, pezen en gewrichtsbanden. Al deze verschijnselen kunnen grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven en maken het moeilijk om een goede beoordeling van de ziektelast te maken. Daarom heeft Tools2use bijgedragen aan onderzoek om meer inzicht te krijgen in de aspecten die voor patiënten belangrijk zijn bij het beoordelen van een nieuwe of bestaande behandeling. Tools2use was in het bijzonder geïnteresseerd in de impact van artritis psoriatica op het alledaagse leven. Dit onderzoek vond niet alleen plaats in Nederland, maar maakt deel uit van een internationale studie naar de ervaringen van mensen met artritis psoriatica. Om dit te onderzoeken heeft Tools2use focusgroepen georganiseerd.

Voor meer informatie over het onderzoek naar AP kunt u contact opnemen met Maarten de Wit.