Gloria

Het Europese project GLORIA gaat over het gebruik van glucocorticoïd therapie (GC) in de reumatologie. Tools2use is betrokken bij dit project en draagt zorg voor het inbrengen van het patiëntenperspectief.

Wereldwijd wordt veel gebruik gemaakt van GC in de behandeling van mensen met reumatische aandoeningen. Voor lupus is dit vaak een levensreddend medicijn en bij ouderen met Reumatoïde Artritis (RA) vaak een waardevolle behandeling die langdurig in lage dosering gebruikt kan worden. Maar, implementatie van de richtlijnen die bestaan, schiet te kort omdat er onder behandelaars en patiënten veel vooroordelen bestaan. Er bestaat veel angst voor potentiële bijwerkingen. Daardoor ontstaat er het risico op ‘onderbehandeling’ van reuma, worden onnodig kosten voor andere medicijnen en behandelingen veroorzaakt, is therapietrouw laag en worden patiënten onzeker. Voorlichting is vaak onvoldoende. Patiënten worden geconfronteerd met een buitenwereld die vaak zegt: je bent gek als je aan prednison begint; of zelfs behandelaars onderling zenden verschillende boodschappen uit waardoor mensen dikwijls de nadelen veel zwaarder laten wegen dan de voordelen.

Echter, lage dosering van GC is veilig en de potentiële bijwerkingen kunnen dikwijls goed gemonitord, behandeld en zelfs voorkomen worden. Daarom heeft een Europees consortium, onder leiding van prof. Maarten Boers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), een grote klinische studie opgezet dat onder 800 mensen met RA boven de 65 jaar de effectiviteit en de veiligheid gaat onderzoeken.

Meer informatie over het GLORIA onderzoek lees je in het artikel van Reuma Magazine.

Voor meer informatie over het project GLORIA kunt u contact opnemen met Marieke Voshaar.

Heb jij ooit prednison gebruikt?

Of gebruik je dit nog steeds?

Het GLORIA onderzoek bestaat uit een clinical trial in 7 Europese landen en omvat ook enkele deelstudies.

Eén van de deelstudies heeft betrekking op de kennis en ervaringen van mensen met RA met prednison. Hiertoe hebben we een korte vragenlijst ontwikkeld via surveymonkey. Deze is onder meer beschikbaar in het Nederlands.

Als je ooit prednison hebt gebruikt, of dit nog steeds doet, zouden wij het fijn vinden als je een korte vragenlijst zou willen invullen.

Heeft u last van Reumatoïde Artritis?

En bent u 65 jaar of ouder?

Voor het GLORIA onderzoek zijn wij op zoek naar patiënten van 65 jaar en ouder, die op dit moment last hebben van actieve reumatoïde artritis en waarbij de huidige behandeling / therapie niet het gewenste effect heeft.