0
Share

Congres: Impact! Met patienten perspectief

BY | februari 8, 2018

Op 9 april organiseert PGOsupport in het Spoorwegmuseum in Utrecht een congres over de inbreng van patiëntenperspectief bij zorg, onderzoek en beleid. Met deze keer speciale aandacht voor het thema Impact. Vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, onderzoekers en zorgprofessionals zijn van harte welkom.

Na het plenaire ochtendprogramma en de uitgebreide netwerklunch is er in de middag volop keuze uit deelsessies. Speciaal voor onderzoekers, patiëntvertegenwoordigers en financiers van onderzoek organiseert PGOsupport samen met de Samenwerkende Gezondheidsfondsen, ZonMw en Patiëntenfederatie Nederland een deelsessie over Patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek. Voortbouwend op eerdere bijeenkomsten en bestaande kennis is er dan ruimschoots gelegenheid voor een inhoudelijke discussie over onder andere:

  1. Patiëntenparticipatie bij fundamenteel onderzoek
  2. Duurzame patiëntenparticipatie bij onderzoek
  3. Het nieuwe SGF-beoordelingsformulier
  4. De juiste start voor patiëntenparticipatie bij onderzoek

PGOsupport nodigt de deelnemers aan deze deelsessie van harte uit om hun eigen initiatief of project over patiëntenparticipatie bij onderzoek onder de aandacht te brengen met een posterpresentatie.

Deelname aan de dag is gratis. Meer informatie over het congres en het inschrijfformulier vind je op de congreswebsite. Voor meer informatie over deze sessie kun je ook contact opnemen met Annemiek van Rensen (a.vanrensen@pgosupport.nl, 06-12166987).

Let op: de deadline voor abstracts voor posters is 26 februari om 10:00 uur.

PGOsupport ondersteunt cliëntenorganisaties – netwerkverbanden van en voor mensen met een aandoening of beperking – bij hun ontwikkeling en het vergroten van hun impact. PGOsupport adviseert over versterking van hun strategische positie, organisatieontwikkeling, fondsenwerving en inbreng van het cliëntenperspectief. Zo zorgen we dat de organisaties hun werk beter kunnen doen.