Advies, ondersteuning en training

 Voor organisaties die zich inzetten voor mensen met een chronische ziekte of beperking zet Tools2use zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van belangenbehartiging

Tools2Use

Stichting Tools zet zich in voor de deskundigheidsbevordering van mensen met een chronische ziekte of beperking. Tools2use biedt advies, ondersteuning en training aan ervaringsdeskundigen die zich inzetten voor de belangenbehartiging van hun achterban. Wij hopen dat er daardoor beter geluisterd wordt naar de stem van mensen met een chronische ziekte of beperking.

Tools voor patiëntenorganisaties

Tools2use biedt ondersteuning bij het verbeteren van de kwaliteit van belangenbehartiging aan organisaties die zich inzetten voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Dit doet Tools2use door het aanbieden van onder andere scholing, training en begeleiding van mensen met een chronische ziekte of beperking die betrokken zijn bij belangenbehartiging.

Lees meer »

Tools voor onderzoekers

Tools2use is het ondersteuningsbureau voor onderzoekers die belangstelling hebben voor participatief wetenschappelijk onderzoek. Tools2use wil onderzoekers inspireren om met patiënten in gesprek te gaan en biedt daartoe praktische workshops en masterclasses.Lees meer »

Heb je ooit prednison gebruikt? Of gebruik je dit nog steeds?

Dan zouden wij het fijn vinden als je een korte vragenlijst wilt invullen

Stichting Tools is partner in een EU gefinancierd onderzoek naar de veiligheid van glucocorticoïden (prednisolon) in de reumazorg.

Aan dit onderzoek doen ook veel Nederlandse universiteiten en ziekenhuizen mee.

Het GLORIAonderzoek bestaat uit een clinical trial in 7 Europese landen en omvat ook enkele deelstudies.

Eén van de deelstudies heeft betrekking op de kennis en ervaringen van mensen met RA met prednison. Hiertoe hebben we een korte vragenlijst ontwikkeld via surveymonkey. Deze is onder meer beschikbaar in het Nederlands.

Als je ooit prednison hebt gebruikt, of dit nog steeds doet, zouden wij het fijn vinden als je deze korte vragenlijst zou willen invullen.